Info

Information, Protokoll, Ekonomi, klicka på texten nedan så öppnas pdf-dokumentet

   

    Ledamöter i styrelsen:


     Ordförande: Björn O. Nilsson

     Kassör: Lennart Jakobsson

     Sekreterare: Ted Edberg

     Ledamöter: Bernt Kindblom,

     Mikael Ejdersund,  Håkan Johansson


     Suppleanter: Ted Edberg,  Oskar Ahlund

     Valberedning: Åke Carlsson,

     Håkan Johansson  

Arkiv