Info

Information, Protokoll, Ekonomi, klicka på texten nedan så öppnas pdf-dokumentet

   

    Ledamöter i styrelsen:


     Ordförande: Bernt Kindblom

     Kassör: Lennart Jakobsson

     Sekreterare: Christer Falkenberg


     Suppleanter: Ted Edberg,  Lars Åke Lager

     Valberedning: Åke Carlsson 

Arkiv

Information, Protokoll, Ekonomi, klicka på texten nedan så öppnas pdf-dokumentet

   

    Ledamöter i styrelsen:


     Ordförande: Bernt Kindblom

     Kassör: Lennart Jakobsson

     Sekreterare: Christer Falkenberg


     Suppleanter: Ted Edberg,  Lars Åke Lager

     Valberedning: Åke Carlsson 

Arkiv